Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama, yazma, çizme vb. yöntemler ile canlandırılması, deneyimlenmesi sürecidir. Yaratıcı Drama bu deneyimleme sürecine dayalı bir yöntem bir disiplin olarak tanımlanır.

Yaratıcı Drama Neyi Amaçlar?
Deneyimlenerek öğrenmenin bir yoludur.
Yaratıcılığı destekler.
İletişim becerilerini geliştirir.
Kendini keşfetmeyi ve empati kurmayı sağlar.
Kişisel gelişime katkıda bulunur.
 Sanat ve estetik anlayış kazandırır.
 
Farklı yaş kategorisinde çocuklara özel olarak planlanan bu atölyeler sürecinde, her hafta farklı güncel konular ile çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.