Sınır Salonu

Yazan: Matei Visniec

Çeviren: Burak Üzen

Yöneten: Pınar Ergun

Müzik: Deniz Nida Şener

Damaturg: Neşe Yurdal

Video Tasarım: Alper Tombul

Oyuncular: Ozan Sevin, Merve Oduk Özeren, Gürol İkinci, Hebun Barış, Tuğba Cebe Talmacı, Onur Kutlu, Uğur Baloğlu, Hazal Kaya

Konu: Matei Visniec’in tüm dünyada en çok oynanan oyunlarından Sınır Salonu, günümüzün en önemli sorunlarından birini, göçe zorlananların perspektifinden anlatıyor. Visniec’in traji-komik oyunu mevcut göçmen durumunu çok farklı boyutlarda ele alarak, izleyiciyi bazen güldürüp bazen ağlatan bu sahneleme ile sınırların daralmaya başladığı dikenli tellerle ülke sınırlarının çevrelendiği dünyada, seyircileri mülteci konumuna yerleştirerek yaşananları tüm gerçekliğiyle yansıtıyor.